POLITIČKE MISLI

Niccolò Machiavelli

9,16 

Kategorija:

Nameće se pitanje je li bolje da te ljudi vole ili da te se boje, ili obrnuto. Odgovor je: poželjno bi bilo i jedno i drugo; ali budući da je teško složiti ovo dvoje, puno je sigurnije, kad već čovjek mora biti bez jednoga od ovoga dvoga, da te se boje.

Razmotrite li način kako postupaju ljudi, vidjet ćete da su svi oni koji stižu do velika bogatstva i velike moći do njih stigli ili na prijevaru ili na silu.

Žene su najmilosrdnija, ali i najdosadnija stvorenja na svijetu. Tko ih izbjegava, oslobađa se nezgoda, a i koristi;
tko se s njima druži, taj ima koliko koristi toliko i brige. Istina je da nema meda bez muha.

Niccolò Machiavelli rođen je 3. svibnja 1469. godine u gradu koji je u umjetnosti i politici talijanske renesanse imao odlučujuću ulogu, u Firenci. Firentinska Republika je poput mnogih drugih gradova u Italiji bila gradska republika, koja je s okolnim teritorijem obuhvaćala oko dvije tisuće kvadratnih kilometara. Firenca je bila grad velikih renesansnih umjetnika i kolijevka humanističke obrazovanosti, u kojoj su ideali grčke i rimske antike ponovno postali pristupačni. Ovakvo značenje grada bilo je usko povezano s usponom obitelji Medici, koja se prvotno bavila trgovinom i poduzetništvom i koja je svoje bogatstvo upotrijebila kako na unapređenje umjetnosti, tako i na stjecanje političke moći.
Iza fasade republikanskog ustroja praktično je bila uspostavljena obiteljska oligarhija. Machiavellijeva sudbina bila je na više načina povezana s Medicijevima. Sazrijevao je ponajprije pod vladavinom Lorenza Medicija,zvanog Veličanstveni, ali je u Firenci još u njegovoj ranoj mladosti došlo do radikalne političke promjene. Godine 1492. umire Lorenzo Medici, a dvije godine nakon toga Medicijevi gube vlast. Započinje period u kojem je dominikanski monah Girolamo Savanarola imao veliki utjecaj na politiku grada.
Savanarola je bio puritanski nastrojen politički fundamentalist. Zalagao se za demokratski, ali strogo religijski i moralno orijentiran poredak, u kojemu nije bilo mjesta za provode i ćutilna zadovoljstva. Za vrijeme Savanarole dolazi do paljenja slika i knjiga. No 1498. godine on i sam biva pogubljen na lomači kao heretik.
Bila je to godina u kojoj se u Firenci učvrstila republikanska vladavina i godina u kojoj je Niccolò Machiavelli stupio u politiku.

Nameće se pitanje je li bolje da te ljudi vole ili da te se boje, ili obrnuto. Odgovor je: poželjno bi bilo i jedno i drugo; ali budući da je teško složiti ovo dvoje, puno je sigurnije, kad već čovjek mora biti bez jednoga od ovoga dvoga, da te se boje.

Razmotrite li način kako postupaju ljudi, vidjet ćete da su svi oni koji stižu do velika bogatstva i velike moći do njih stigli ili na prijevaru ili na silu.

Žene su najmilosrdnija, ali i najdosadnija stvorenja na svijetu. Tko ih izbjegava, oslobađa se nezgoda, a i koristi;
tko se s njima druži, taj ima koliko koristi toliko i brige. Istina je da nema meda bez muha.

Dodatne informacije

Autor

Biblioteke