WEBSHOP

DUĆAN ŠARENOG DUĆANA

1-2 knjige ili ploče – 10% popusta
3 i više knjiga ili ploča – 20% popusta
Poštarina 20 kn, za narudžbe veće od 300 kn poštarina besplatna!

 

DAVID Danilo Kiš
GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA

Danas, pedesetak godina poslije prvotiska, Grobnica za Borisa Davidoviča slovi kao jedna od najboljih proznih knjiga objavljenih (ne samo) na ovim prostorima, a uvrštenjem u The Western Canon: The Books and School of the Ages (1994.) postala je i dio svjetskoga književnog kanona. Usput, rokerski nastrojenoj publici možda nije nevažno da je, prema Štuliću, pod utjecajem Grobnice nastao »kanonski« album hrvatskog rocka Filigranski pločnici. Osim naslovne, knjigu tvori još šest brutalnih »životnih« priča, na čiju povezanost ukazuje
podnaslov Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti, pa ju je moguće čitati i kao roman. Unatoč tmurnim
temama (politika, sumnje, optužbe, izdaje, zločini, tiranija, zatvori...), Kiš piše zavodljivo lijepo, zgusnuto i tečno; dokumentarnu građu virtuozno pretače u čistu književnu umjetnost! »Opsednut gulazima« i
»revolucijama koje jedu svoju djecu«, Kiš s vjerom u bolja vremena »radosno stvara« izvanrednu literaturu: »Nisam mogao da se lišim zadovoljstva pripovedanja koje daje piscu varljivu ideju da stvara svet i ... da ga menja.« »Nisu Vam oprostili talenat« – pisao mu je Krleža kad je Kiš bio lažno optužen za plagijat, premda je već i prije bilo jasno da je »velik i nevidljivi pisac«, kako ga je opisao Kundera, (NASTAVAK)

sipka 

svecenik George Orwell
SVEĆENIKOVA KĆI

Iako su neki kritičari roman Svećenikova kći proglasili Orwellovim formalno »najeksperimentalnijim« djelom, radi se o klasičnom društvenom romanu, u najboljoj maniri engleskoga građanskog realizma. Ovo je djelo sekularnog humanizma, o priprostoj engleskoj provinciji i skromnoj, radišnoj i poštenoj pastorovoj kćeri. Ona je »Katica za sve« male provincijske župe i živi po zadanom rasporedu od jutarnjeg zvuka budilice, kojim počinju svakodnevne iscrpljujuće dužnosti, pa do kasnonoćnog lijeganja, vječno u brigama, brižna i samozatajna, u strahu od prekršaja i mogućega gubitka vjere.
Svećenikova kći, uz Nitko i ništa u Parizu i Londonu te Ne daj se, aspidistro, dio je svojevrsne Orwellove socijalne trilogije. Sve tri knjige (sve u izdanju Šarenog dućana) su »proživljene«; rezultat su različitih autorovih iskustava kao skitnice, potrebitog radnika, pokornog učitelja, siromašnoga knjižara... Tako, kad je živio u Parizu, više od kultne artističke boeme privlačili su ga ljudi s dna, radnici koji preživljavaju od danas do sutra, nosači, utovarivači, perači posuđa... Živio je s njima, radio najteže poslove, spavao u ubožnicama i zdvajao nad svakim novčićem... Slično, i sve troje glavnih junaka spomenute trilogije – (NASTAVAK)

sipka 

zaratustra Friedrich Nietzsche
TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA

Vjerojatno u povijesti ljudskog duha nije postojala osoba poput Friedricha Nietzschea, koja je, gotovo s demonskom strašću, posvjedočila da filozofija nije samo puko područje mišljenja nego, prije svega i iznad svega, način života. Za nj se može reći da nije imao filozofiju, nego da je filozofija imala njega. I ne samo filozofija nego i umjetnost. Njegovo je djelo jedinstvo umjetnosti i filozofije ili, bolje rečeno, pjesništva i filozofije, što ponajviše potvrđuje knjiga Tako je govorio Zaratustra.
A tko je Nietzscheov Zaratustra? Zaratustra je učitelj nadčovjeka i zagovaratelj vječnoga opetovanog došašća jednakoga, ali ponad svega propovjednik volje za moć i tako posljednji akord jedne veličanstvene simfonije pjesničkog mišljenja što nam je ostavljeno u naslijeđe kao simbol i kao breme: moć duha kao duh moći.
Zaratustra je Nietzscheovo životno djelo i njegov se autor nigdje drugdje nije uspio dovinuti do takvih visina jezičnog majstorstva. Nije pretjerano ako se kaže da je upravo ovom knjigom dosegnuta najviša razina njemačkoga jezičnog izražaja uopće i da se Nietzsche nije prevario rekavši da se prije. (NASTAVAK)

sipka 

galeteo Giovanni Della Casa
GALATEO ILITI O PONAŠANJU

Giovanni Della Casa (1503. – 1556.), talijanski književnik i crkveni dostojanstvenik, ponajviše je zapamćen kao autor Galatea, traktata o pristojnom ponašanju, svojevrsne zbirke savjeta i pravila za sva vremena. Iako je riječ o praktičnom priručniku etikete i morala pisanom bez književnih pretenzija, u okvirima svjetovnog interesa, zamjetna je autorova prosvijećenost, oštroumlje i »nepodnošljiva lakoća« izražavanja. Zavidno je njegovo vladanje jezikom te istančano razumijevanje stvari i ljudi, premda se u ovom svom »renesansnom bontonu« bavi običnim temama kao što su uljuđeni razgovori, pravila odijevanja ili ponašanje za stolom. Pisac zagovara uglađeno ophođenje i posvemašnju korektnost prema drugima te poštivanje uvriježenih životnih pravila i temeljnih vrijednosti društva. Knjiga je odmah po izlasku postala bestseler i ostala je rado čitanom i prevođenom (ovo izdanje je potvrda) već gotovo šest stoljeća, a skladan tijek misli, kao i blagost pristupa, nisu prošli nezapaženo ni kod vrhunskih prosuditelja. Tako je Giacomo Leopardi stavljao Della Casu uz bok Machiavelliju kao majstora talijanskoga proznog stila, napisavši da je njegov tekst. (NASTAVAK)

sipka 

friedrich-engels-german-school Friedrich Engels
SOCIJALISTIČKE MISLI

Friedrich Engels (28. studenoga 1820. – 5. kolovoza 1895.) rođen je u imućnoj kalvinističkoj obitelji u Wuppertalu. Otac mu je bio vlasnik tvornica tekstila u Wuppertalu i Manchesteru. Mladi Engels odrastao je na tvorničkom imanju s četrdesetak kuća i školom za dvjestotinjak radničke djece. Tu je iz prve ruke mogao vidjeti životne, stambene i radne uvjete radničke klase, kao i nehumane posljedice industrijske revolucije. Engelsov otac nikako nije bio zadovoljan sinovim nesvakidašnjim i za njegovu klasu neuobičajenim senzibilitetom prema radničkoj klasi. Nadajući se da će ga prosvijetliti i preobratiti, šalje ga u tvornicu u Manchesteru, gdje bi se trebao naučiti poslovnim vještinama. Engels je revno prihvatio očevu ponudu, no iz sasvim drugih razloga i motiva. Naime, otac je silno nastojao udaljiti revolucionarno nastrojenog sina od agitiranja u Njemačkoj i stvoriti od njega solidnoga i uglednoga poslovnog čovjeka. Sin je pak želio biti u centru (NASTAVAK)

sipka 

karl-marx-1818-1883-european-school Karl Marx
KOMUNISTIČKE MISLI

Karl Heinrich Marx (rođen 5. svibnja 1818. godine u Trieru u Porajnju u tadašnjoj Prusiji, a današnjoj Njemačkoj , a umro 14. ožujka 1883. godine u Londonu) bio je njemački filozof, sociolog i ekonomist. Široj javnosti najviše je po dvama djelima: magnum opusu Kapital I. – III. (1867. – 1883.) i Manifestu Komunističke partije (1848.), koji je napisao zajedno sa svojim dugogodišnjim bliskim prijateljem i suradnikom Friedrichom Engelsom. Smatra ga se utemeljiteljem marksizma, novog pravca mišljenja koji je raskinuo s dotad prevladavajućom strujom njemačkog idealizma. Marx je novi pogled na svijet uspostavio »okrenuvši Hegela s glave na noge«, odnosno stavljajući čovjeka u središte svijeta. Međutim, takav antropocentrizam ne bi bio Marxov novus da u centar (napokon!) nije došao ne čovjek kakvog je filozofija dotad zamišljala, propisivala i priželjkivala – čovjek u svom apstraktnom, transcendentalnom postojanju – već stvarni, životni, iskustveni, djelatni (NASTAVAK)

sipka 

orwell_wigan George Orwell
PUT DO MOLA U WIGANU

Unatoč tome što se Put do mola u Wiganu obično ne nalazi na listama najznačajnijih djela Georgea Orwella, ovaj »nenadmašni prikaz užasa«, tj. života i rada u tmurnim i zagađenim industrijskim regijama sjeverne Engleske, itekako je vrijedan čitanja: od uvodnog opisa prenoćišta u kojem je pisac dijelio sobu s rudarima i socijalnim slučajevima, čiji su životi prošli u bezizlaznom siromaštvu i teškom fizičkom radu, do spuštanja u rudarske jame i poniranja prema samom dnu ljudskog društva, gdje se živi u ceradom prekrivenim prikolicama i spava na memljivim madracima. Uz dokumentarne bilješke o viđenom i proživljenom, autor, »manirom đavoljeg zagovornika socijalizma«, iznosi svoje viđenje socijalističkog pokreta i njegove uloge u poboljšanju životnih uvjeta radničke klase. Orwell pritom ukazuje da tipičan Englez iz 30-ih godina 20. stoljeća nije džentlmen koji svaki dan u pet sati pijucka čaj s mlijekom, već radnik čija obitelj živi u pljesnivim domovima, bezuspješno se bori sa stjenicama i pothranjenošću te dijeli dvorišni toalet s desecima drugih obitelji.
I danas, gotovo stoljeće nakon piščeva putešestvija, ostaje dojam da bi se malo koji autor izložio dvomjesečnom boravku u ušljivim prenoćištima te puzanju kroz mračne i zagušljive   (NASTAVAK)

sipka 

goethe_misli Johann Wolfgang Goethe
ŽIVOTNE MISLI

Djelo Johanna Wolfganga Goethea (1749. – 1832.) je golemo: pisao je pjesme, epove, romane, komedije, tragedije, memoare, i u svemu je djelovao izvan granica svog doba. Kada je objavljeno kompletno izdanje, od 1887. do 1916. godine, obuhvatilo je gotovo cijelu biblioteku: 143 sveska ukupno, od toga 55 književnih djela u 63 sveska, 15 znanstvenih spisa u 14 svezaka, 15 dnevnika u 16 svezaka i 50 svezaka pisama. Tomu, dakako, valja pridodati i Razgovore, objavljene u 10 svezaka, od 1889. do 1896. godine.
U čemu se sastojala Goetheova umjetnička snaga? U neposrednom zahvatu iz života. Čak i istaknuti Goetheovi suvremenici često nisu imali razumijevanja za oslobođenu ljepotu njegova jezika i za njegove misli što su daleko nadilazile estetičke i etičke zasade svoje epohe. Mnogo onoga što je napis. (NASTAVAK)

sipka 

dante_pakaoDante
PAKAO

Zbog nenadmašne pjesničke vrijednosti, već sedam stoljeća svi su suglasni: Božanstvena komedija božanstveno je remek-djelo, inspirativni spjev »vječne glazbe« neprolazne ljepote, a autor Dante Alighieri (1265. – 1321.) pjesnički je genij, danas talijanski »kulturni brend«, koji je stvorio svijet dotad neviđeno snažnih slika i strasnih osjećaja. Komedija, kojoj je oduševljeni Boccaccio pridjenuo naslov Božanstvena, sastoji se od tri dijela: Pakao, Čistilište i Raj, u kojima autor opisuje svoje zamišljeno putovanje kroz zagrobni život, od spoznaje i ispaštanja krivnje do spasenja. Silazeći kroz ponor devet krugova pakla, nanizanih po stupnju grešnosti, pjesnik susreće poizbor duša znanih prokletnika, od mitoloških i povijesnih do svojih suvremenika. Dante im razotkriva mane i poroke, ne štedeći nikoga, pa ni velikodostojnike Crkve i vlasti, ali kao »prorok nade« pokazuje velikodušnost i duboko razumijevanje za sve ljudske slabosti i nedostatke.
Dante je u Hrvata prisutan još od Marka Marulića, koji je preveo prvo pjevanje Pakla na latinski, a sâm se nazvao »Danteom hrvatskog jezika«. Osim Marula i Nazora, prevodili su ga i,
(NASTAVAK)

sipka 

aspidistra_2021 George Orwell
NE DAJ SE, ASPIDISTRO

»Gordon je s aspidistrom bio u nekoj vrsti zavade. Nekoliko ju je puta kradomice htio usmrtiti – ne zalijevajući je, gnječeći vruće opuške o njezinu stabljiku, pa čak i posipajući sol po zemlji u loncu. Ali te su vražje biljke praktički besmrtne. Gotovo u bilo kakvim uvjetima mogu se nekako klonulo, bolesno održati na životu... Aspidistra, ta engleska ukrasna biljka! Trebala bi se nalaziti na našem grbu umjesto lava i jednoroga. Dokle god bude aspidistre na prozorima, u Engleskoj neće doći do revolucije... Aspidistra je drvo života, odjednom Gordonu pukne pred očima!«
Iz gornjih je citata romana Ne daj se, aspidistro (1936.) očita ležernija intonacija od većine Orwellova književnog opusa, u dobroj tradiciji britanskog humora. Izvorni naslov Keep the Aspidistra Flying ironična je parafraza slogana Keep the flag flying, kojim se potvrđuje lojalnost grupi ili domovini. Orwell se njime služi sarkastično, pa tako (anti)junak romana Gordon Comstock djevojci obećava: »Ipak mislim da ćemo se sasvim lijepo skrasiti. Imati vlastitu kuću, dječja kolica i aspidistru.« Gordon je neshvaćen i neostvaren pjesnik, (NASTAVAK)

EKIPA SNOVA ŠARENOG DUĆANA

pisci_6_red
pisci_5_red
PISCI_WEB_2 CAVE BURROUGHS SHEPARD STEVENSON BUZZATI BUKOWSKI THOMPSON SHELLEY LEONARD DYLAN
PISCI_WEB_2_RED1 KOSINSKI WILDE HAMSUN WURTZEL PROULX ILJF I PETROV AKUTAGAWA LEC HARMS COBAIN
PISCI_WEB_3_RED DICK REISER DOSTOJEVSKI WARHOL REED MAUROVIC HIASEN KAFKA TWAIN HESSE
PISCI_WEB_4_RED FANTE SALINGER CASH VAN GOGH HAMMETT KERUOAC De QUINCEY TOLKIEN MORRISON MILLER
PLOCE_CRV

 

R-22421587-1646664748-8027

ZLATKO MANOJLOVIĆ i DAH – POVRATAK (LP)

Majke_LP2

MAJKE – ZAUVIJEK

R-7585623-1444579495-2959.jpeg

DOBRI ISAK – MI PLAČEMO IZA TAMNIH NAOČARA

ab67616d0000b27353eab7108c1abd45cc6087ac

ŠIZA – PRISTOJNOST IZ MALOG PRSTA IZGUBILA SE U SREDNJEM

lastrada1

LA STRADA

Boban-Petrovic-ZORA-Front-Art1

BOBAN PETROVIĆ - ZORA

talas

TALAS – PERFEKTAN DAN ZA BANANA RIBE (LP)

luna_1

LUNA – NESTVARNE STVARI (LP)

EL_SESTI

ELEKTRYCZNY ORGAZM – WARSZAWA '13
 

FURDUJ

VLADIMIR FURDUJ – FURDA
 

74209782_2643461305718249_1284403372799033344_o

HAUSTOR – ULJE JE NA VODI uživo Kulušić 82 (2LP)
 

 

facebook-logo

Šareni Face
za šarene face

cuar

Stare knjige i gramofonske ploče kupujemo, prodajemo, razmjenjujemo, poklanjamo, odvozimo... javite se, molimo ne bacajte knjige i ploče!

<